Frisklivssentralen er et tilbud til Stange kommunes innbyggere, både barn og voksne. Ønsker du eller familien veiledning og oppfølging i forhold til livsstilsendring, kan tilbudet være aktuelt for deg. 

Våre primære fokusområder er kosthold, fysisk aktivitet, søvn og/eller snus- og røykeslutt. Gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud, er vårt fokus endring av vaner og livsstil, samt veiledning til å gjøre helsemessige gode valg. Du kan ta kontakt selv, eller henvises via fastlege, fysioterapeut eller andre.

Hvem kan delta ?

Tilbudet er i første omgang rettet mot voksne over 18 år. Brukere kan selv ta kontakt på eget initiativ eller via lege, annet helsepersonell eller NAV ved bruk av frisklivsresepten. 

Frisklivsresept (PDF, 95KB)

Frisklivssamtalen er individuell. Den bygger på prinsipper for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner.

Frisklivsresepten varer i 12 uker, og starter med en strukturert frisklivssamtale, hvor vi ser på muligheter og mål for perioden. Etter 12 uker gjennomføres en ny samtale. Resepten gir mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler, gruppebaserte tilbud og/eller rimelig tre måneders avtale i Stangehallen.

De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt, uansett om man ønsker å delta på gruppetilbudene ved Frisklivssentralen eller ikke. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi opplysninger om hvor man kan finne ulike aktiviteter i kommunen.

Gruppetrening

 • STYRKE –trening med fokus på generell styrke - mandager kl 14-15 i Stangehallen. 
 • PULS – trening med fokus på kondisjon og noe styrke - torsdager 10–11 ute ved Stange Helse og Omsorgssenter
 • FrisklivBasseng – vanntrening - onsdager kl 14-15 i bassenget på Åkershagan 
 • GravidBasseng – vanntrening for gravide - mandager kl 14-15 i Ottestadhallen
 • Kroppsbevissthet og bevegelse – rolig trening med fokus på kjernemuskler, pust, balanse, avspenning – tirsdager på Frisklivssentralen

Kurs

Frisklivssentralen arrangerer flere kurs for deg som ønsker å jobbe aktivt for endring av livsstil og/eller mestring av helseutfordringer. Du kan ta kontakt med oss for å få mer informasjon og påmelding. 

Frisklivssentralen arrangerer trening for deg som er gravid. Kursene holdes i Ottestadhallen mandag 14-15.

Kvinner som er fysisk aktive i svangerskapet, opplever enklere svangerskap og fødsler, har bedre selvfølelse og færre komplikasjoner. 

Ditt Liv er et gruppebasert kurs med helhetlig fokus på gode vaner for best mulig helse og overskudd i dag og videre i livet.

Det vil bli presentasjoner, dialog, diskusjoner, deling av erfaringer, oppgaver og utforsking av fysisk aktivitet og mat.  

Aktuelle temaer

 • Motivasjon og mål
 • Sammenhengen mellom kosthold, aktivitet, søvn, meningsfylt hverdag og helse
 • Verktøy for å få til ønskede endringer
 • Hvordan jobbe med planlegging, rutiner og vaner

 
Det er seks kursdager à 2 timer på dagtid. Pris: 300 kr. (inkl. materiell, frukt og kaffe/te).  

Nytt kurs starter i oktober 2024. Mer informasjon kommer.
 
Kontakt kreftkoordinator eller Frisklivssentralen for informasjon og påmelding.

Er et praktisk og gruppebasert kurs med fokus på god og enkel hverdagsmat. Målet er å motivere for sunne og varierte valg i kostholdet under mottoet «små skritt – store forbedringer».

Aktuelle temaer:

 • Motivasjon
 • Kostholdsendringer
 • Hverdagsmaten i praksis

Kurset består av en kombinasjon av teori og praktisk matlaging. Vi jobber i gruppe på ca. 10 personer.

4 kursdager à 2,5 timer.
Pris: 300 kr. (inkl. materiell, mat og kaffe/te).

Ta kontakt med Frisklivssentralen i Stange eller Hamar for mer informasjon. 

Bra mat kurs starter1. oktober 2024

TA STYRING er et gruppebasert kurs med helhetlig fokus på livssituasjon og mestring. Kurset har til hensikt å øke den enkeltes tro på egen mestring og ressurser, og å få  livskvalitet i hverdagen  til tross for langvarige smerter og/eller utmattelse. Vi ønsker å støtte deltagerne i å bevege seg gjennom mestringsprosessen.   
 
Aktuelle temaer
 • Motivasjon og ønsket endring 
 • Hvordan leve med kroniske smerter og utmattelse 
 • Tankens Kraft; sammenheng mellom situasjon, følelser og tanker.
 • Balanse mellom aktivitet og tilpasset hvile gjennom dagen

Det vil bli noe undervisning i de aktuelle tema, oppgaver , dialog, drøfting og deling av egne erfaringer innad i gruppen. 
Du vil også få erfaring med tilpasset fysisk aktivitet og avspenning 

Ta kontakt med for mer informasjon og forsamtale. 

6 kursdager à 3 timer på dagtid. 
Pris: 300 kr. (inkl. materiell, frukt og kaffe/te). 

 

Sov Godt er et søvnkurs for deg som ønsker å bli mer fornøyd med søvnen din, som jevnlig sliter med søvnen og ønsker å gjøre noe med det.

Aktuelle temaer: 

 • Kunnskap om søvn
 • God søvnhygiene
 • Kognitiv tilnærming

Sov godt kurs 2024