Hva er en kommunedelplan

En kommunedelplan er en plan for et areal eller tema hvor det er behov for mer detaljerte planer. Tematiske kommunedelplaner skal gi mål og strategier bygget på målene i kommuneplanens samfunnsdel. Slike planer skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner for areal har samme juridiske virkning som kommuneplanens arealdel.

Kommunedelplaner areal

Kommunedelplaner tema

Planprogram vedtatt, planen er under utarbeidelse