Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan man kan få til et godt samspill med barna/ungdommene sine i alle aldre. Med utgangspunkt i Trygghetssirkelen, jobber vi med å forstå oss selv og barns ulike behov, for slik å kunne hjelpe dem i å bli trygge og utvikle gode sosiale ferdigheter. Kurset tar utgangspunkt i kunnskap over 60 år med forskning på hva som fremmer trygge barn og trygge relasjoner mellom foreldre og barn.

Kurset består av 7-8 ukentlige møter på ca. to timer, og tilbys på kveldstid. Kurset følger skoleruta. 

Nytt kurs starter

  • Tirsdag 10. september 18-20

Påmelding Foreldreveiledningskurs

Hvem deltar?
 
Vi oppfordrer begge foreldrene til å delta på kurset
Ønsker å delta på kurset som starter