Dette innebærer at alle leverandører må sende faktura/ kreditnota på EHF (Elektronisk Handels Format).

Stange kommune aksepterer ikke at en leverandør sender faktura i PDF format på e-post.

Elektronisk Handels Format (EHF)

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk handelsformat (EHF) er en ressurseffektiv og rask måte å sende og motta elektroniske fakturaer på.

Alle som kan motta faktura i EHF-formatet er registrert i ELMA-registeret

EHF-standarden er forankret i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Det er tre typer systemer for å sende og motta faktura

 1. Økonomisystemer. De fleste økonomisystemer kan lage, sende og motta EHF-faktura Disse økonomisystemene håndterer EHF-faktura.
 2. Web - fakturaportal hjelper deg å sende dine fakturaer.
 3. Bedriftsnettbank (link) kan lage, sende og motta EHF-faktura. Kontakt banken din for et tilbud.

Les mer om elektroniske handelsformat på disse nettsidene:


Viktig informasjon som SKAL stå på faktura/ i filen:

Ressursnummer (et 6-sifret tall som begynner på 5), kun dette nummer plasseres i feltet ”Deres ref”

Gjeldende formalkrav til faktura:
 • Fakturadato
 • Fakturanummer
 • Selgers navn og organisasjonsnummer, ev. etterfulgt av bokstavene MVA dersom virksomheten er registrert i MVA-registeret.
 • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer
 • Beskrivelse av varen eller tjenesten
 • Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet
 • Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
 • Beløp og forfallsdato
 • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter. Merverdiavgift skal angis i norske kroner

Jfr. Regnskapsloven må godkjent fakturaprogram benyttes