Målet er å gi deg en forståelse for effektene traumer har på daglig fungering og hvordan dette påvirker kropp, tanker og følelser. Kurset vil også handle om hva du selv kan gjøre for å håndtere dine vansker. Til hvert tema følger praktiske øvelser og hjemmearbeid.

Temaer

  • Posttraumatiske plager
  • Søvnproblemer
  • Konsentrasjon
  • Triggere, ulike typer
  • Triggere, håndtering
  • Følelser
  • Oppmerksomt nærvær
  • Identitet/mening
  • Sorg

Gruppen går over ti ganger. Hver samling varer i to timer inludert pause. Gruppen vil bestå av cirka 8 deltakere. 

Ta kontakt hvis du vil høre mer om traumegruppen.