Prosessen med utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med å legge til rette for ny næringsutvikling. 

Prisen kan deles ut til både virksomheter og organisasjoner. 

Forslag med begrunnelse kan sendes til post@stange.kommune.no innen 1. mai. 

Prosessen med utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med å legge til rette for ny næringsutvikling.  

Statutter

Næringsprisen er en honnørutmerkelse og kan deles ut til:  

 • Virksomheter  
 • Institusjoner  

De som mottar prisen må ha utmerket seg innen næringsutvikling. Prisen skal spesielt honorere god og gjennomført innsats innen:  

 • Nyskaping og utvikling 
 • Profilering 
 • Positive ringvirkninger til øvrige aktører og for kommunens attraktivitet forøvrig 
 • Involvering i lokalt utviklingsarbeid 
 • Verdiskaping 

Næringsprisen for Stange skal bestå av:  

 • Et diplom eller statuett  
 • En blomst 
 • En gavekort på aktivitet for ansatte  
 • Profilering via kommunens/regionens kanaler 

Stanges innbyggere har mulighet til å komme inn med forslag til kandidater. Alle forslag må grunngis. Forslag til kandidater må sendes skriftlig til næringsutvalget innen 1. mai.  

I tillegg til en årlig næringspris gis det mulighet til å dele ut en hederspris til en person/næringsvirksomhet som har gjort en innsats utenom det vanlige. Dette kan være en enkeltstående bragd eller en innsats over tid for næringslivet i kommunen. 

Tidligere prisvinnere
 • 2023 Espa Servicesenter – Bolleland. 
 • 2022 Gunders Bil 
Hederspris Næring
 • 2023 Bjørn Frening
 • 2022 Gerd og Knut Johnsen