Mer informasjon om blant annet innlogging i Visma Flyt Skole hjemmeweb-portal og app, samt informasjon om andre systemer og utstyr, finner du i informasjonshefte.

Logg inn på VISMA Flyt Skole her

Permisjon og undervisning

Etter opplæringsloven §2-11 første ledd kan kommunen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Permisjon etter denne bestemmelsen er ingen rettighet, og kommunen har derfor ikke plikt til å innvilge permisjon. Kommunen kan ha egne retningslinjer for når det kan gis permisjon og når det ikke skal gis permisjon.

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Søknad om permisjon/fri mer enn to uker avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens §2.1 siste avsnitt.

Hvis elevene skal være borte fra skolen utover 2 uker (mer enn 10 skoledager) må eleven skrives ut av skolen. Foreldrene overtar det fulle ansvaret for elevens opplæring eller undervisningen overføres til annen instans, evt. Hjemmeundervisning. Brev må sendes til skolen med grunnen til fraværet og hvor og hvordan undervisningen skal foregå.

Søk om permisjon her

Søk i god tid! 
Skolen må rekke å behandle søknaden før den planlagte permisjonen.