Ved bruk av alarmen, åpnes det for en toveis kommunikasjon mellom deg og Doro Care trygghetssentral. Ved behov for utrykning utføres dette av hjemmesykepleien der det ikke er gjort avtale om at pårørende, naboer eller andre skal stå for dette.

Doro Care står for montering, opplæring og testing av trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er en digital tjeneste som ikke er avhengig av telefon.

Andre aktuelle hjelpemidler 

  • Fallalarm og andre lignende sensorer
  • GPS
  • Røykvarsler
  • Elektronisk dørlås

Målgruppe

Hjemmeboende som etter en vurdering sammen med helsepersonell har behov for å kunne komme i kontakt med aktuell hjelpeinstans.

Kriterier/vilkår  

  • Søker må være hjemmeboende og oppholde seg i kommunen.
  • Søker må kunne betjene alarmen.
  • Søker som opplever utrygghet ved sin helsetilstand, og/eller hjemmesituasjon.
  • Hjemmeboende som er utsatt for fall på grunn av sykdom eller nedsatt funksjon.