Skolehelsetjenestens tilbud er et frivillig og gratis tilbud til alle elever og deres foresatte. Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg i. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Helsesykepleiere har kontortid på skolene i Stange og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.  

Vi tilbyr

I skolehelsetjenesten ønsker vi å:

 • Fremme fysisk og psykisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdom og skade
 • Gi råd og veiledning til elever om det som opptar dem

Helsesykepleiere bidrar i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper barn videre i hjelpeapparatet ved behov. Helsesykepleiere har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Program for skolehelsetjenesten
TrinnProgram
1. trinnSkolestart samtale for elev og foreldre/foresatte, med helsesykepleier og lege
2. trinnVaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
3. trinnVekstundersøkelse, samtale ved behov
5. trinnPubertetsundervisning
6. trinnVaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
7. trinnVaksine mot humant papilomavirus (HPV), 2 doser
8.trinnIndividuell samtale med alle elever
9.trinnSamlivsundervisning
10.trinnVaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Se hvem som er helsesykepleier på din skole?

Kosthold

Blodsukkerkurven

Et riktig sammensatt måltid bidrar til jevnt blodsukker, og at humøret og konsentrasjonen holdes oppe hele dagen. Spiser hele familien daglig mat fra de tre hovedgruppene nedenfor, får alle et fullverdig kosthold:

 • grønnsaker, frukt, bær, nøtter og frø
 • grovt brød, grove kornprodukter, fullkornspasta, fullkornsris og poteter 
 • fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, bønner, linser, erter og lignende

Matpakke på skolen

Matpakken som barna får med på skolen skal holde barna mette og konsentrerte gjennom en hel skoledag.

Husk matpakke

 • lage matpakken kvelden før og ha i kjøleskapet til neste dag
 • ha forskjellig pålegg, frukt, bær og grønt lett tilgjengelig hjemme
 • barn er ofte mest glad i rå grønnsaker, tilby biter av paprika, agurk, blomkål, tomater
 • unngå for mange alternativer i matpakken da det kan bli vanskelig å velge
 • la barnet ditt hjelpe til med matpakken

 

 

Fysisk aktivitet

Aktivitet i hverdagen - kilde HelsedirektoratetMenneskekroppen er skapt for bevegelse. Fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sjel. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger sykdommer knyttet til levevaner, og er vesentlig i alt forebyggende helsearbeid. I sin rapport "trivsel i skolen" viser Helsedirektoratet til forskning som sier at fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedret selvbilde og nærere forhold til familie og jevnaldrende.

Barn og unge bør være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være med moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør det legges til rette for aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og som styrker skjelettet. Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn. Stillesitting bør begrenses så mye som mulig, og stykkes opp med mer aktive perioder av lett aktivitet.

Skolen når alle barn og unge, og er derfor en helt sentral arena i arbeidet med å utvikle holdninger og gode aktivitetsvaner. Det er en positiv sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og skoleprestasjoner, og økt fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på konsentrasjon, hukommelse, atferd i klasserommet og på det sosiale miljøet. Flere av barneskolene i Stange kommune er godt i gang med å få inn mer fysisk aktiv læring i timene. Prosjekt "Frisk framtid i Stange kommune" samarbeider også med skolehelsetjenesten, barneskolene, SFO og FAU for å motivere til mer aktivitet.

 • Gjør noe som barna synes er gøy!
 • Som forelder er du en viktig rollemodell, også i forhold til aktivitet! Barn gjør ikke som vi sier, men som vi selv gjør. 
 • Å være fysisk aktiv er mer enn å være aktiv i idrett. Fysisk aktivitet innebærer alt som medfører bevegelse, og samtidig øker energiforbruket, som lek, friluftsliv, uteaktivitet, idrett, mosjon, snømåking, husarbeid etc.
 • Utendørsaktivitet fremmer fysisk aktivitet. 
 • Vær bevisst på tiden som brukes på stillesittende aktivitet.
 • Varier aktiviteten, en tur i svømmehallen, sykkeltur til venner, aking, skogtur etc..
 • Tenk over skoleveien, er det mulig for barnet å gå til og fra skolen? Aktiv skolevei

Exorlive GO er en treningsapp.  Appen blir brukt av fysioterapeutene i kommunen, og nå blir den også tilgjengelig for alle innbyggere uavhengig av helsetjenester. Her finner du øvelser som passer for alle uansett funksjonsnivå og alder.

Last ned appen gratis her

Søvn hos barn

Søvn spiller en sentral rolle i forhold til barnas utvikling, deres psykisk helse og atferd, og evne til læring og konsentrasjon. Søvn har også betydning for vekst, vekt, immunsystemet og risiko for ulykker. Forstyrret og/ eller utilstrekkelig søvn kan ha konsekvenser både på kort og på lang sikt.

Skolebarn vokser mye, er veldig aktive og trenger mye søvn. Tilstrekkelig søvn er nødvendig både for skolearbeidet, oppmerksomheten og hukommelsen. Barn i alderen 7-12 år har behov for 10-11 timers søvn, og det er anbefalt at de legger seg mellom 19.30-21.00.

 • Det er lurt å gjennomføre et leggerituale med faste, positive, rolige tiltak i samme rekkefølge hver dag den siste timen før leggetid.
 • Foreldre kan lese en god bok og snakke med barnet om gode, positive hendelser fra dagen. 
 • Tidspunkt for leggetid anpasses etter alder og behov. 
 • Det er lurt å begynne leggeritualet i god tid slik at klokkeslettet ikke blir et stressmoment.
 • Barn sovner lettere og får bedre søvn når de har samme tider for leggetid og stå-opp-tid både på hverdag og fridag.
 • Barn før puberteten våkner til omtrent samme tid hver dag. De vil derfor få for lite søvn dersom man lar dem være oppe utover vanlig leggetid.
 • Sengen bør kun brukes til å sove i. Den må ikke brukes til time-out, og det må ikke være noen straff å legge seg.
 • Barnet skal heller ikke spise, leke, gjøre lekser, se TV eller spille i sengen.
 • Foreldrene bør ha klare regler om når det er lov å bruke og når barna skal slå av pc, mobiltelefon, TV og annet elektronisk utstyr. Undersøkelser viser at elektronisk utstyr inne på soverommet gir kortere nattesøvn.
 • Barn bør ikke drikke noe som inneholder koffein (cola, te og kaffe). Kakao og sjokolade kan inneholde koffein og bør unngås sent på dagen.
 • Utelek hjelper døgnrytmen og bedrer søvnen. Men barnet bør avslutte all stimulerende lek og herjing i god tid før leggeritualet begynner for å få tid til å roe seg ned. 

Illustrasjonsfoto AdobeStock