Vi sørger for at alle nyankomne flyktninger får nødvendig helsehjelp i startfasen, og at de får informasjon om det norske helsevesenet. Vi samarbeider tett med flyktninglege, helsestasjon, skolehelsetjenesten og flyktningtjenesten i kommunen.

Alle under 20 år tilbys gratis vaksiner i tråd med det norske barnevaksinasjonsprogrammet. De over 20 år tilbys gratis vaksiner etter gjeldende anbefalinger fra FHI. 

Vi utfører lovpålagt tuberkulosekontroll av alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.

Brosjyrer på ulike språk