Stange kommune tilrettelegger for næringsutvikling lokalt og regionalt. Sammen med Hamarregionen jobbes det for å løfte regionen som en attraktiv bo – og
arbeidsmarkedsregion. 

Landbruket i Stange representerer en stor del av næringslivet i kommunen. 

Stange næringsutvalg

Stange næringsutvalg er opprettet for å fremme næringslivsvekst i Stange kommune og støtte opp under miljøer som tenker nytt, bidra til å utvikle kompetanse om næringsutvikling og gi direkte støtte til etablerere/næringsaktører.

  • Utvalget ledes av Helmik Slora Kristiansen 
  • Sekretariat for rådet er HRU/Berte Sollerud Helgestad

 

Medlemmer i Stange næringsutvalg

Helmik Slora Kristiansen, AP, leder
Aasa Gjestvang, SP
Truls Ghilemoen, FrP
Øystein Bakken Vold, Nærmiljølista
Elisabeth S. Amundsen, SV

Erik Kristiansen, AP
Arild Olsen, Bygdelistad
Tom Fjæstad, H
Paal Ravnaas, Nærmiljølista
Helge Bjørnsen, SV

Sverre Lang Ree, Geno
Jørgen Nermo, Romedal & Stange Almenning
Ingunn Lien, Frisør, servicenæring
Nils Olve Gillund, Grønnsaksproduksjon, slaktegris
Else Kristin Hagen, varehandel

Are S. Vindfallet, Making View (VR) 
Belinda Kamp, varehandel
Bjørn Erik Frenning Karlsen, Entreprenør
Markus Mickelson, Gnist industriservice
Ulf Melby, Elektor

Næringsplan

Dagens næringsplan, vedtatt av kommunestyret i Stange i 2021, er utarbeidet næringssjefen i samarbeid med lokalt næringsliv og Næringsutvalget. Planen beskriver særlige satsningsområder, og gir samtidig en orientering over ulike roller og ansvar i forbindelse med næringsutviklingsarbeidet.

Næringsplan

Næringsområder i Hamarregionen

Det er mange muligheter for næringsutvikling i Stange, Hamar og Løten. Hamarregionen ligger kun 45 minutter fra Gardermoen og i overkant av 60 minutter fra Oslo.  Her finner du informasjon om følgende næringsområder i Stange:

  • Stange næringspark
  • Sørli Flerbruksterminal
  • Kolostuen
  • Innlandsporten/Skavabakken
  • Kåterud

Næringsområder i Hamarregionen