Etablereropplæring

Det arrangeres inspirasjonssamlinger for gründere to ganger i året og etablererkurs. Klosser Innovasjon har ansvaret for gjennomføringen av kursene i hele fylket. Det vil bli annonsert oppstartstidspunkt for de enkelte kurs i pressen og på relevante nettsider. 

Andre aktører innen næringsutvikling