Søknad

Søknad om arbeidsvarsling skal sendes for alle arbeider på eller ved kommunal veg. Søknaden skal inneholde utfylte skjema, dvs. alle felter i arkfanene arbeidsvarslingsplan og risikovurdering.  

Skjema arbeidsvarsling (PDF, 545KB)

Arbeidsvarslingsplanen skal inneholde et kartutsnitt som synliggjør varsling og sikring av arbeidsstedet. Krav til varsling (skilt) og sikring (fysisk sikring av arbeidssted, trafikanter og arbeider) skal være i henhold til kravene som er stilt i håndbok N301 – arbeid på og ved veg.    

Det må utføres en reel og prosjektspesifikk risikovurdering.  

Søknaden må vedlegges dokumentasjon av godkjent arbeidsvarslingskurs 2 for ansvarshavende.   

Dersom søknad er mangelfullt utfylt, eller kravene nevnt over ikke er tilfredsstilt vil søknaden returneres.   

Utfylt loggbok skal først sendes kommunen etter endte arbeider. Dersom utfylt loggbok ikke returneres kan dette få konsekvenser ved at nye gravesøknader ikke vil bli godkjent.   

Godkjent arbeidsvarslingsplan sender kommunen på epost til søker, med kopi til utrykningsetater og kommuneentreprenør.   

Godkjent arbeidsvarslingsplan skal medbringes på anleggsstedet. Ved graving i fylkesveg skal søknad sendes til Innlandet fylkeskommune.