Hjelp når du selv, et familiemedlem eller en venn har fått demens, hukommelsesvansker eller kognitiv svikt. Alle kan ta kontakt for en uforpliktende samtale. Du trenger ingen henvisning fra fastlege.

Hva er demenssykdom?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder. Symptomer kan være hukommelsessvikt, vanskeligheter med daglige gjøremål, endring av atferd, redusert initiativ og engasjement.

Hvorfor utrede?

 • Er det demenssykdom?
 • Utelukke andre sykdommer som ligner på demens
 • Riktig tiltak til riktig tid

Demenskoordinator

Stange rådhus, Storgata 45, 2335 Stange

Det er ofte mye usikkerhet rundt en demenssykdom og det er mange spørsmål som krever svar når den rammer. Derfor har Stange kommune en demenskoordinator som kan hjelpe. 

Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv er syk, er familie eller pårørende til en som har fått demens, venner, fastlege, eller spesialisthelsetjeneste. Dette er et tilbud til alle, og det trengs ingen henvisning. Alle får svar. Er du i en utredningsfase eller har symptomer du er usikker på, kan du ta kontakt for råd og veiledning.

 • Råd og veiledning om diagnose og mestring av hverdagen 
 • Finne fram til tjenestetilbudene du trenger 
 • Samordne tilbud til personen med demens og pårørende, og være et bindeledd mellom ulike tjenester i og utenfor kommunen 
 • Det du lurer på om demenssykdommen

 • Demensteamet i kommunen 
 • Ansatte på Dagaktivitetstilbudet for personer med demens og kognitiv svikt 
 • Spesialisthelsetjenesten 
 • Helsetjenester i hjemmet  
 • Stange Helse og omsorgssenter 
 • Ottestad Helse og mestringssenter 
 • Fastlegene 
 • Ergo- og fysioterapeuter 
 • Stangehjelpa 
 • Saksbehandlere 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen – Demensforeningen i Hamar regionen 

Demensteam

Helsetjenester i hjemmet, Romedalsvegen 6, 2335 Stange

Teamet har ansvaret for utredning av personer ved mistanke om demens og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.Demensteamet er tilgjengelig tirsdag og onsdag. (Nye henvendelser rettes til demenskoordinator)

Hva kan demensteamet gjøre?

 • Hjemmebesøk med kartlegging ved mistanke om kognitiv svikt/demenssykdom
 • Informere om hva som finnes av tilbud i kommunen, og eventuelt bistå med søknader
 • Samarbeide med fastlege og andre aktuelle instanser i kommunen, og spesialisthelsetjenesten
 • Formidling av hjelpemidler
 • Følge opp personer med kognitiv svikt/demenssykdom og deres pårørende