Det er mange veier til å få det bedre i livet når man har det vanskelig. Se på våre tilbud om det er noe som kan passe for deg. Vi har ulike aktiviteter og grupper som man kan være med på. Hvis du er usikker på hva som vil være riktig for deg, kan du ringe vår telefon og snakke med en av våre ansatte som hjelper deg på riktig vei. Vi har også et eget aktivitetshus.

Stangehjelperne har bred kompetanse som står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske problemer eller med alkohol/rus.

Kommunal rådgivende enhet for narkotikasaker

Stangehjelpa illustrasjonstegning