Stange kommune ønsker et tettere samarbeid med frivillig sektor for å stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial inkludering for sine innbyggere.

 

Frivillighetskoordinatoren jobber tverrsektorelt og samarbeider med ulike aktører for å sikre dialog mellom kommunen og frivilligheten, særlig innen helse og omsorgstjenestene.

Frivilligsentral

Kommunen har en frivilligsentral i Ottestad. Ta kontakt med frivillighetssentralen hvis du ønsker å bidra eller når du trenger noe som frivillige kan hjelpe med. 

Les mer om Ottestad frivilligsentral

Bli frivillig?

Det er flere måter du kan bli frivillig på. Du kan kontakte frivillighetssentralen i Ottestad eller lag og organisasjoner direkte. Du kan også søke på frivillig.no etter aktiviteter du kan engasjere deg i.

Frivillighetens år 2022