Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæringen for voksne. 
Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring i hele fag eller deler av fag. Grunnskoleopplæring for voksne er gratis. Retten til grunnskoleopplæring er regulert i opplæringsloven kap 4A. 

For få vurdert rett til grunnskoleopplæring, må den voksne

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ikke oppfylle rett til videregående opplæring
  • ha lovlig opphold i Norge
  • De som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær grunnskoleopplæring for voksne, kan ha rett til spesialundervisning og/eller særskilt språkopplæring. 

 

Skjema for å søke

Nyankomne innvandrere som har behov for norskopplæring kan kontakte Flyktningetjenesten