Pårørende er viktige ressurser i helse- og omsorgstilbudet. På denne siden ønsker vi å gi informasjon om ulike tilbud og lenker til aktuell informasjon, for å lette situasjonen til deg som pårørende. 

På nettsiden til Pårørendesenteret får du også informasjon og gode råd, samt mulighet til å delta på pårørendeundersøkelse fra oktober-mars årlig. 

Rådgivningstelefon for pårørende

Dine rettigheter og støtte til deg som pårørende 

Dersom du er pårørende med store omsorgsoppgaver, eller opplever stor belastning, kan vi gi deg støtte gjennom opplæring, veiledning og rådgivning. Som pårørende har du rett til støtte for å mestre hverdagen, du har rett til nødvendig fritid for å opprettholde aktiviteter, arbeid og sosialt nettverk. Dersom du har behov for slik støtte, ta kontakt med Forvaltningsenheten på tlf 62 56 20 35, eller din kontaktperson hos oss. 

Tilbud til deg som pårørende 

Stange kommune holder pårørendekurs for pårørende til personer med demenssykdom eller kreftsykdom. Dersom du ønsker mer informasjon om disse tilbudene ta kontakt med henholdsvis demens- eller kreftkoordinator 

Omsorgsstønad og/eller avlastning 

Hvis du som pårørende har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad og/eller avlastning. Disse tjenestene skal gjøre det mulig for deg å opprettholde omsorgsarbeidet. I samarbeid med den enkelte finner vi det riktige tilbudet for dere, og blir enige om nødvendig pårørendestøtte i form av veiledning, opplæring og avlastning ut fra behov. 

Etterlattehefte - til deg som har mistet en av dine nærmeste (PDF, 1MB)

Nyttige nettsteder

Aldring og helses nettsider for barn og unge
Barn som pårørende
www.barnsbeste.no
Helsedirektoratet - brosjyre om når en av våre nærmeste dør
Helsedirektoratet - pårørendeveileder
Helsenorge
Kreftforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelse - demens
Nasjonal foreningen Hamarregionen demensforening
Pasient- og brukerombud
Presentasjon av pårørendesenteret i Stavanger
Pårørendeveileder
Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan
www.snakketoyet.no