Helsestasjonen følger opp barnet helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Som forelder eller foresatt får du råd og veiledning om for eksempel amming, ernæring, foreldre/barn-samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, vaksinering, tannhelse med mer.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov
     

Helsesykepleiere og jordmødre på Stange helsestasjon er sertifiserte i NBO (Newborn Behavioral Observations). NBO kan lære foreldre til å forstå det nyfødte barnets signaler bedre. 

Helsestasjonsprogrammet

Tilbud til alle med nyfødt barn. Dere får først kontakt med jordmor som kommer på hjemmebesøk i løpet av de to første dagene etter hjemkomst fra sykehus.

For å bli bedre kjent med dere kommer helsesykepleier på hjemmebesøk og gir veiledning, informasjon samt svarer på det dere lurer på.

Gruppekonsultasjon med helseveiledning ved helsesykepleier og jordmor.
 

Individuell legeundersøkelse og helseveiledning ved lege og helsesykepleier.
 

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier.

 Individuell legeundersøkelse og helseveiledning ved lege og helsesykepleier.

Barns miljø og sikkerhet når barnet skader seg

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier.

10 mnd gruppekonsultasjon «pappagruppe» eller individuell helseveiledning ved helsesykepleier

Individuell legeundersøkelse og helseveiledning ved lege og helsesykepleier.
 

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier.
 

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier.

Individuell legeundersøkelse og helseveiledning ved lege og helsesykepleier.
 

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier og synsundersøkelse.
 

Hørselstest

Helsestasjonsprogram for premature barn

For tidlig fødte barn og deres familier får tilbud om en mer omfattende og målrettet oppfølging i primær- og spesialisthelsetjenesten enn barn født til rett tid. Omfanget vil avhenge av grad av prematuritet og komplikasjoner knyttet til for tidlig fødsel og nyfødtperiode.

Vi gir tilbud om et eget helsestasjonsprogram som innbefatter kontakt med helsesykepleier, lege, fysioterapeut og eventuelt Pedagogisk Psykologisk Tjeneste.

Ammeveiledning

Helsestasjon i Stange kommune er godkjent ammekyndig helsestasjon. Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. Etter fødsel vil helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA).

Gode råd