Tilrettelagte tjenester gir tjenester til ca. 100 brukere som bor i egne leiligheter i bofellesskap - eid eller leid - fordelt på 11 bofellesskap. Disse bofellesskapene er lokalisert i Ottestad og Stange sentrum.

Bofellesskapene

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder Charlotte Bjørnstad Hynne
45874685
 Charlotte.Bjornstad.Hynne@stange.kommune.no  

Adresse: Rekomfaret 5, 2312 Ottestad
 91113774

Avdelingsleder Charlotte Bjørnstad Hynne
 45874685
 Charlotte.Bjornstad.Hynne@stange.kommune.no  

Adresse: Ottar Landfallsveg 78, 2312 Ottestad
 46889157 / 95490535

Avdelingsleder Ole Dahl
 47476214 
 ole.dahl@stange.kommune.no

Adresse: Hagelundvegen 14, 2312 Ottestad
 97648370

Adresse: Hagelundvegen 22, 2312 Ottestad
 95362926

Avdelingsleder Carina Berg Emilsen
 47484534
carina.berg.emilsen@stange.kommune.no

Adresse: Jørgen Jensens veg 4, 2312 Ottestad
 90416710

Avdelingsleder Marit B. Halvorsen
 92638497
 Marit.Barmoen.Halvorsen@stange.kommune.no

Adresse: Gartnervegen 20b, 2312 Ottestad 
 93451955 / 90841818

Avdelingsleder Stian Simensen Misterosen
 48017549 
 stian.simensen.misterosen@stange.kommune.no

Adresse: Tunbekkvegen 9, 2312 Ottestad
 90841962 / 90599770

Avdelingsleder Stian Simensen Misterosen
 48017549  
 stian.simensen.misterosen@stange.kommune.no

Adresse: Nybovegen 28, 2312 Ottestad
 95330617

Avdelingsleder Marthe Thorsen Lande
 46886864 
 marthe.thorsen.lande@stange.kommune.no

Adresse: Gina Harboesveg 42, 2312 Ottestad
  94782295

Avdelingsleder Marthe Thorsen Lande
 46886864 
 marthe.thorsen.lande@stange.kommune.no

Adresse: Fagerlivegen 40, 2312 Ottestad
  95330631

Avdelingsleder Kim Kjær
 47978235
 kim.kjaer@stange.kommune.no 

Adresse: Torstadvegen 39, 2335 Stange
 90996885

Avdelingsleder Kim Kjær
 47978235
 kim.kjaer@stange.kommune.no 

Adresse: Grønvoldvegen 13, 2335 Stange
  95430688