Stiene er merket og tilrettelagt av flere ulike turstilag/aktører. I tillegg til stier i nærmiljøet har vi to gjennomgående stier/leder i kommunen. Dette er Rondanestien og Pilegrimsleden. Rondanestien går fra Oslo sentrum og helt til Hjerkinn, gjennom skog og fjell. Pilegrimsleden er en nasjonal pilegrimsled som går fra Oslo til Nidaros. Den går inn i Stange kommune ved Lysjøen og går gjennom Spetalen om Romsetra, ned til Espa og oppover til Stange kirke og videre til Hamar. Pilegrimssenteret på Hamar har ansvaret for leden. Inne skogen ved grenda Granerud, finnes et nytt tilbud til deg som vandrer gjennom Stange almenning. Følg skiltene til Pilegrimsbua, som ligger cirka 100 meter fra leden. Her finner du gapahuk, toaletter, bålplass og ved, informasjon og drikkevann.

Ilsengstiene

llsengstiene på over 25 kilometer er kåret til Norges beste turnett. Det går gjennom et fantastisk natur- og kulturlandskap. Deler av turen går langs den vakre Svartelva, men krysser også tre andre elver, Starelva, Lageråa og Fura. Her går du langs åkre, beiteområder, i skog og forbi vakre gårder. Her er også våtmarksområder med et svært rikt fugleliv. Langs ruta ligger også spennende kulturminner. En mulig start er ved idrettsparken på Ilseng.

Ottestadstien

Ottestadstien ble etablert i 1993 og det 16 kilometer lange turnettet går igjennom et fantastisk og variert kulturlandskap. Her går ruten langs noe av Norges beste matjord i det som har blitt kalt Norges Toscana, gjennom skog og til bredden av Mjøsa. Underveis er det også flere nedlagte husmannsplasser og ved gården Heksvold passerer du en dam og den eneste private gravplassen i nyere tid i kommunen. Det er også underveis mye kultur å se, som norsk Utvandrermuseum på Åkershagan og Atlungstad brenneri som ble nedlagt i 2008, men som nå er museum og har en restaurant. Mer variert kan du ikke få det på Hedmarken. Du kan gå hele ruta eller deler av den.

Kart over merkede turstier i Stange