Marte Meo

Marte Meo veiledning er et tilbud som kan snu utfordringer til noe positivt. Dette kan gi mer overskudd og glede i hverdagen. Foreldre lærer å se på seg selv i samspill med barnet. Dette vil gi mye nyttig informasjon om barnet deres, og det vil gjøre dere mer bevisst egen væremåte overfor barnet. Målet er å skape trygge barn med god selvfølelse, som får den utviklingsstøtten de trenger for å blomstre. 

Marte Meo metoden

Trygghetssirkelen kurs

Vi tilbyr foreldrekurset COS-P (Circle of Security Parenting) til alle foreldre i Stange kommune. Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan man kan få til et godt samspill med barna sine. Med utgangspunkt i Trygghetssirkelen, jobber vi med å forstå oss selv og barns ulike behov, for slik å kunne hjelpe barn i å bli trygge og utvikle gode sosiale ferdigheter. Kurset tar utgangspunkt i kunnskap og over 50 år med forskning på hva som fremmer trygge barn, og trygge relasjoner mellom foreldre og barn.

Påmelding til COS/Trygghetssirkelen kurs

International Child Development Programme (ICDP)

ICDP - International Child Development Programme - er et forebyggende og gruppebasert program rettet mot foreldre med barn i alderen 0 – 18 år. På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider kan du lese mer om ICDP.

Vi tilbyr ICDP for flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet. Brosjyren vi bruker i programmet kan leses her.