Hvis du eier en eiendom i Stange kommune, betaler du eiendomsavgifter til kommunen. 

Fleksibel fakturering

I 2023 innfører Stange kommune fleksibel fakturering på kommunale avgifter.

Fleksibel fakturering er en løsning som gjør at innbyggerne gis fleksibilitet ved å dele opp faktura for kommunale avgifter selv. Tidligere har det vært fire fakturaer i året, eiendomsskatt i mai og november, og eiendomsavgifter i mars og september.

Fra 2023 vil dette bli slått sammen, og første faktura kommer i mars. Du kan selv betjene den fleksible faktureringen ved å logge deg på MinSide fra kommunens hjemmeside. Løsningen vil være tilgjengelig i mars 2023.

Se fakturene dine på Min Side

Du kan se alle fakturaene din ved å logge inn på  Min side på kommunens startside. På Min Side finner du informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn. På Min Side kan du også sammenlignet med tidligere fakturaer.

Bare en i hver husstand får fakturaen, så ser du den ikke, sjekk med den du bor sammen med. Du trenger elektronisk ID for å logge deg på.

Vann/kloakk 

For vann og kloakk betaler du et forskuddsbeløp hver termin. Beløpet er bergnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor. Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset, det er et helt normalt årsforbruk. 

Renovasjon 

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen. Sirkula kan du kontakte her.

Feiing og tilsyn

Du betaler for feing og tilsyn hvert år, selv om feieren ikke er hos deg like ofte. Summen disse tjenestene koster, fordeles på fire år.