Hvis du eier en eiendom i Stange kommune, betaler du eiendomsavgifter til kommunen. 

4 eller 12 terminer

I 2023 innfører Stange kommune fleksibel fakturering på kommunale avgifter. Faktura for eiendomsskatt og eiendomsavgifter slås sammen og faktureres i 4 terminer. Første faktura har forfall 21. april.

Dersom du ønsker å betale fire ganger i året, behøver du ikke å foreta deg noe. De som velger 4 terminer får i 2023 følgende fakturadatoer: 21.april, 21. juli, 21. oktober og 21. januar.

Endre til 12 terminer

Dersom du ønsker å endre til 12 terminer i året, kan dette gjøres via MinSide og mine eiendommer. Dette krever sikker innlogging med elektronisk ID - BankID.  Du kan melde endring i fakturahyppighet når som helst, men senest den 20 for fakturering måneden etter. De som ønsker 12 terminer oppfordres til å ha efaktura eller avtalegiro.

Fakturaen som kommer i slutten av mars inneholder også en avregning for forbruk i 2022, som ikke kan fordeles over flere terminer.

Forklaring til fakturaen

For vann og avløp betaler du et forskuddsbeløp hver termin. Beløpet er beregnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor.

Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset, er et helt normalt årsforbruk. 

På fakturaen med forfall i april kommer det i tillegg en avregning for bruk av vann og avløp ut fra faktisk forbruk i fjor - det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer enn du har betalt forskudd for, vil derfor denne fakturaen være høyere enn ellers - og det blir motsatt hvis du har brukt mindre vann enn det som er betalt forskudd for. Da blir beløpet lavere. Oppgjørsregningen fra fjoråret kan ikke fordeles på 12 terminer.

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen.

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer. Har du spørsmål om feieavgift, må du kontakte Hedmarken brannvesen på tlf. 40 00 79 99 eller e-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no.

Alle som er eier av en eiendom, får en egen skatteseddel i februar som viser hva eienndomsskatten er og hvordan den er regnet ut. Det er Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten i Stange.  Selve skattesatsen er i år 2,7 promille av skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer mens for alle andre eiendommer er promillesatsen 5,9.
 

 

Vanlige spørsmål om fakturaen

Hvis du har fire terminer, kommer regningene med følgende frister (2023): 

21. april - 21. juli - 21. oktober - 21. januar

Hvis du har valgt 12 terminer, er forfallsdato den 21. i hver måned.

Du kan se alle fakturaene dine fra kommunen inne på Min Side.

Logg inn på Min Side

På Min Side finner du informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn med mer. Her kan du også sammenligne nyeste faktura med tidligere fakturaer.

Bare en i hver husstand får fakturaen, så ser du den ikke, sjekk med den du bor sammen med.

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula på tlf. 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no.

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer.

Kontakt Hedmarken brannvesen for spørsmål om feiing og tilsyn.Se ofte stilte spørsmål her

Det er ofte megler som foretar oppgjøret mellom kjøper og selger ved salg. Hvis ikke må kjøper og selger ordne dette seg imellom. Ta kontakt med megler hvis du er usikker på hvem som fordeler fakturaen ved overtakelse midt i en termin.
 
Fakturaen sendes automatisk til ny eier så snart denne er registrert på adressen.

Forskuddet du betaler er beregnet ut fra forbruket ditt i fjor. Hvis du tror du kommer til å bruke mer eller mindre vann enn du betaler forskudd for, kan du gi beskjed til kommunen for å få endret forskuddsbeløpet. 

Abonnementsgebyret skal dekke faste kostnader som er uavhengig av produsert vannmengde. Kommunen må ha tilbud til alle abonnenter, uansett vannforbruk. Gebyret skal dekke kommunens kostnader til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet.

Det kan vi ikke svare på før fakturaen kommer. 

Månedsfaktureringen starter tidligst med fakturaen som forfaller 21. mai.  For å få månedlig faktura fra mai må man ha endret dette på Min side innen 20 april.

 

Priser og betalingssatser