Ønsker du å merke grenser på nytt eller klarlegge eksisterende grenser, kan du søke om grensepåvisning. Grensene blir ikke endret, men merket på nytt eller registrert med bedre kvalitet.

Hvem kan søke? 

Eier (hjemmelshaver) eller fester av eiendommen som kan søke om grensepåvisning. Annen person kan signere søknaden på vegne av en eier hvis man legger ved en fullmakt fra grunneieren. Fullmakter må som hovedregel være i original. 

 Se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Se informasjon fra Kartverket om arv, skifte og uskifte.

Slik søker du?

  1. Fyll ut søknadsskjemaet. Eventuelt rekvisisjon av oppmålingsforretning fra Kartverket 

Søknad om oppmåling (PDF, 994KB)

  1. Målsatt kart som viser hvilke grensepunkter som du ønsker påvist. Målestokk 1:500 eller 1:1000. Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning.

Saksgang og behandlingstid

  1. Saksbehandlingstid regnes fra dato komplet søknad er levert.
  2. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §18 kan ta opptil 16 uker. Om vinteren kan behandlingstiden bli noe lengre på grunn av snø og is.
  3. Varsel sendes senest 14 dager før oppmålingsforretnings dato.  Etter oppmåling og tinglysing mottar rekvirenten matrikkelbrev.

Hva koster det?

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven, se punkt 5 og 6.