Alle barn som fyller ett år før 1. desember kommende barnehageår har rett på plass fra den måneden barnet fyller 1 år og har søkt innen fristen for hovedopptaket 1.mars.

Dersom barnet fyller 1 år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett til plass innen utangen av august. Dersom barnet fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.

Dersom det tilbys plass fra august og foreldrene ønsker å benytte seg av plassen først fra måneden barnet fyller 1 år, inntrer betalingsplikten denne måneden. Ønsker de å vente lenger, kan barnehageeier kreve betaling fra måneden barnet fyller ett år.

Barn som fyller et år etter 1.desember eller har søkt barnehageplass etter 1.mars vil i prinsippet ikke ha rett til plass før neste barnehageår, og heller ingen rett til å klage på avslag om plass med bakgrunn i barnehageretten.

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid rett til å bli satt på venteliste. Retten til å bli satt på venteliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.

Klagerett

Søkere som får avslag på barnehageplass, eller ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt har klagerett i henhold til §6 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak om barnehager.

En klage må være poststemplet senest tre uker etter mottak av brevet.