Stange kommune har fostret en rekke kunstnere, og flere har valgt å bo og arbeide i Stange. For kunstnere så er det en viktig anerkjennelse å bli kjøpt inn av hjemkommunen. Det er også et offentlig ansvar å støtte opp om det profesjonelle kunstlivet gjennom kjøp, bevaring og tilgjengelig gjøring av kunst fra ulike epoker og kunstnere, som i sin tur bidrar til et rikere kulturliv lokalt. 

Stange kommunes kunstsamling befinner seg i offentlige bygg og uterom i hele kommunen. Det er spesielt kunst i uterom som møter innbyggerne i det daglige. Det er kunstens funksjon at den åpner våre sanser og bidrar til samtale, og ikke minst at den tilfører stedet en identitet og et særpreg. 

Seeding

Kunstverket Seeding av kunstner Linda Bakke ble offisielt åpnet 25. oktober 2021. Linda Bakke bor i Stange, og har gjort seg bemerket med flere offentlige utsmykninger. Seeding er plassert ved Uthuskrysset i Stange kommune, og er godt synlig fra E6 så vel som fra de andre vegene som leder til eller går forbi stedet. Skulpturen er 11,5 meter høy, og er produsert i syrefast stål som er blankt og derfor speiler omgivelsene. Seeding er formet som en krysning mellom et frø som spirer og en sædcelle, og står som et symbol på kommunens verdifulle naturkvaliteter og frodige jordsmonn. Kunstverket har funksjon som felles identitetsbygger, og er et landemerke for Stange.