Her er en oversikt over de ansatte på Stange helsetasjon. Det står også hvem som er helsesykepleier på den enkelte skole.

Anne-Marie Stenberg.

Leder
Anne Marie Stenberg
47813344

Toril Kjelsrud

Kontor
Torill Kjelsrud
47790711

Monika Brendlien Berntsen

Kontor
Monika Brendlien Berntsen
47790711

Unn-Therese Marken

Jordmor
Unn-Therese Marken
94018540

Bodil Brenne

Jordmor
Bodil Brenne
94018543

Hege Lødemel Pedersen

Jordmor
Hege Lødemel Enersen
94018538

 

Ann-Julie Mostue

Flyktninghelsesykepleier
Ann Julie Mostue
94018539

Anne Karin Elisenberg

Helsesykepleier 0-5 år
Anne Karin Elisenberg
94018537

Kjersti Østberg

Helsesykepleier 0-5 år
Kjersti Østberg
95948411

Mette Nøren

Helsesykepleier og Marte-Meo terapeut 0-5 år
Mette Nøren
90294441

Martina Johansen

Helsesykepleier 0-5 år
Martina Johansen
90238384

Marte Godsveen lauvdal

Helsesykepleier 0-5 år
Marte Godsveen Lauvdal
94018541

 

Rita Hanstad Holmsen

Helsesykepleier 0-5 år
Rita Hanstad Holmsen
47661309

 

Helsesykepleier 0-5 år
Kari Anne Strøm Haraldstad

Astrid Torgunrud

Helsesykepleier og Marte Meo terapeut 6-20 år
Astrid Torgunrud
94787388
Vallset skole og Jønsberg videregående skole

Ann-Britt Nygaard

Helsesykepleier 6-20 år
Ann Britt Nygaard
47786126
Romedal u-skole

Aud Berit Wedum

Helsesykepleier 6-12 år
Aud Berit Wedum
92049038
Stange skole

Brit Stensrud

Helsesykepleier 6-12 år
Brit Stensrud
98260330
Hoberg skole

 

Hege Alfstad Bergsodden

Helsesykepleier 6-20 år
Hege Alfstad Bergsodden
98260331
Åsbygda skole og Ottestad u-skole

Kjersti Øien Skjold

Helsesykepleier 6-20 år
Kjersti Øien Skjold
91175208
Solvin skole og Stange u-skole

Marthe Lien Lundby

Helsesykepleier 6-20 år
Marthe Lien Lundby
41615187
Steinerskolen, Espa og Tangen skole

Anne Lise Nilssen

Helsesykepleier 13-20 år
Anne Lise Nilssen
91742050
Stange videregående skole

Ina Godager

Helsesykepleier 6-12 år
Ina Godager
47465065
Arstad og Breidablikk skole

Nina Hulleberg

Flyktninghelsesykepleier
Nina Hulleberg
48210733

 

Mette Holland

Helsestasjonslege
Mette Holland

Janette Hustveit-Brunell

Helsestasjonslege
Janette F. Hustveit-Brunell 

dd

Helsestasjonslege