Kontaktinformasjon

Vi trenger flere fosterhjem i Hamar; helst i barnas nærmiljø. Har du rom for en til?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat! 

Åse Lill Fjærgård Midtbruget
Mobil: 909 14 770

Ingrid Solem Østberg
Mobil: 906 62 601

 

Har du det vanskelig hjemme?

Er du selv barn eller ungdom som har det vanskelig hjemme, eller er bekymret for noen du kjenner? Du kan selv melde fra til barnevernet.

Vakttelefon Hamar Tlf 958 10 885
Hverdager kl 08.00-15.30

Barnevernvakt Tlf 404 04 015
Ved akutte henvendelser etter ordinær arbeidstid, helg og helligdager

Alarmtelefon for barn og unge Tlf 116 111.
Gratis å ringe for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Døgnåpen hele året.

Chat anonymt med Alarmtelefonen

Bli fosterhjem i Hamar

Vi jobber målrettet med å rekruttere fosterhjem, som er i slekt med eller kjenner barnet fra før.

Rekruttering av fosterhjem i nære relasjoner

Hamar kommune er pilotkommune i prosjektet «Familie og nære nettverk først». Prosjektet prøver ut en ny form for samarbeid mellom kommunen og Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten), til det beste for familiene som er i kontakt med barnevernstjenesten.

Målet er å rekruttere beredskapshjem og fosterhjem i nærområdet som barnet kjenner fra før. Hamar barnevernstjeneste har satt av en hel stilling. Åse Lill Fjærgård Midtbruget og Ingrid Solem Østberg deler denne.

Åse Lill Fjærgård Midtbruget og Ingrid Solem Østberg fra barnevernstjenesten i Hamar kommune.

 - Når vi i barnevernstjenesten er i en situasjon hvor vi trenger fosterhjem til et barn, ønsker vi aller helst å finne et hjem i det nærmeste nettverket til barnet slik at det kan forsette å bo her i Hamar, gå på skolen sin og fortsette med fritidsaktivitetene sine.

- Forskning viser at barn flest har det best ved å bo hos noen de kjenner fra før dersom de må flyttes fra sine foreldre, forteller Ingrid. De presterer bedre på skolen på lang sikt, har mindre atferdsproblemer, det er færre brudd i fosterhjem, og de har mer kontakt med sine biologiske foreldre.

- Målet vårt er å rekruttere både beredskapshjem og fosterhjem, primært i Hamar, men også hjem som  er i slekt med eller på annet vis kjenner barnet fra før. Vi jobber også med informasjon ut mot barnehager og skoler, innad i kommunen og direkte ut mot aktuelle familier. 

- Ta praten hjemme!

Både Hamar og Stange kommune ønsker seg beredskapshjem og fosterhjem som kunne tenke seg å ta imot barn fra sitt eget nettverk, og vi trenger både midlertidige hjem og hjem som tar langvarige plasseringer. Når vi først står oppe i en situasjon hvor et barn må flytte, kan det haste, derfor er det viktig for oss at de som er i nettverket rundt barnet allerede har tenkt gjennom om de kunne være villige til å være fosterhjem.

Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss for å få vite mer om hva det betyr å være fosterhjem og beredskapshjem. Det er selvfølgelig mange vurderinger å gjøre, men bare det at man har snakket om det hjemme og fått litt mer informasjon av oss, gjør at veien er litt kortere den dagen noen i ditt nettverk trenger hjelp.

Grunner til å rekruttere fosterhjem i familie og nære nettverk:

• Økt følelse av normalitet og stabilitet for barnet.
• Lavere forekomst av både psykiske lidelser og atferdsvansker.
• Lettere for barna å opprettholde livslange relasjoner.
• Mindre risiko for utilsiktede brudd i fosterhjemmet.
• Barna klarer seg bedre på sikt, også på skolen.
• Barna har mer kontakt med biologiske foreldre.

Kilde: Bufetat