Bestill tømming

Bestill tømming av tett tank og ekstratømming for andre typer anlegg direkte til Br. Stenskjær AS, på telefon 62 97 40 00 eller e-post.

Se mer informasjon på nettsiden til Br. Stenskjær

Forberedelse til tømming 

Du må sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Dette betyr at det må være en egnet vei frem til anlegget (kurvatur, stigning og høyde) som er brøytet og strødd vinterstid. Det betyr også at det ikke må være plassert bygninger, terrasse, platting, biler, blomsterurner eller annet over kumlokkene. Vegetasjonen må holdes nede rundt anlegget.  

Du får vanligvis ikke forvarsel før service, slamtømming eller kommunen kommer. Lokkene må derfor være tilgjengelige til enhver tid. 

Tvungen tømming 

I Stange kommune er det tvungen tømming av avløpsanleggene. Det betyr at tømmefirmaet kommer og tømmer avløpsanlegget med jevne mellomrom. Stange kommune har avtale med renovatørfirmaet Br. Stenskjær AS. Det er bare lov å bruke renovatøren som kommunen har avtale med.  

Hvor ofte tømmes anleggene?  

Tømmehyppigheten er basert på type anlegg, hvor mange personer anlegget er dimensjonert for om det er bolighus eller fritidsbolig. Det er anleggets lagerkapasitet og beregnet bruk som styrer hvor ofte anlegget har behov for å tømmes.  

Alle typer anlegg utenom tette tanker tømmes med jevnlige intervaller.  

Tømming av tette tanker 

Tette tanker tømmes etter behov. Du har selv ansvar for å bestille tømming før tanken renner over og forurenser. På slutten av året tømmes alle de tette tankene som ikke har blitt tømt tidligere på året.