Bestill tømming

Stange kommune har avtale med Brdr. Grønnerud om tømming av private avløpsanlegg.  Tømming av tett tank og ekstratømming for andre typer anlegg bestilles direkte til firmaet.

Bestill tømming her

 

Har du tett tank må du bestille tømming når tanken nærmer seg full. Hvor ofte du må bestille, avhenger av størrelsen på tanken, og hvor mange som bruker den. På slutten av året tømmes alle de tette tankene som ikke har blitt tømt tidligere på året.  

Har du slamavskiller med infiltrasjon eller minirenseanlegg tømmes disse anleggene med jevne mellomrom. Hvis det er driftsfeil på disse anleggstypene, kan det være behov for å bestille ekstra tømming. Brdr. Grønnerud har vakttjeneste, og rykker ut hvis det er behov for tømming utenom ordinære åpningstider.

Du må sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Dette betyr at det må være egnet vei frem til anlegget (kurvatur, stigning og høyde), som er brøytet og strødd vinterstid. Det betyr også at det ikke må være plassert bygninger, terrasse, platting, biler, blomsterurner eller noe annet over kumlokkene. Vegetasjonen må holdes nede rundt anlegget.  

Kommunen er delt inn i tømmeroder. Du får varsel på sms når selskapet starter ny rode, slik at du kan gjøre det som er nødvendig for at renovatøren kan tømme anlegget. Hvis du har reservert deg mot sms, vil du ikke få varsel. Etter at anlegget er tømt får du kvittering på sms eller i postkassa.

For at du skal motta påminninger og informasjon fra det stat og kommune, inkludert varsel og kvittering for tømming, er det viktig at du sikrer at kontaktinformasjonen din er riktig.
 

Tvungen tømming 

I Stange kommune er det tvungen tømming av avløpsanleggene. Det betyr at tømmefirmaet som kommunen har avtale med kommer og tømmer avløpsanlegget med jevne mellomrom. Det er bare lov å bruke renovatøren som kommunen har avtale med.

Tømmehyppigheten er basert på type anlegg, hvor mange personer anlegget er dimensjonert for om det er bolighus eller fritidsbolig. Det er anleggets lagerkapasitet og beregnet bruk som styrer hvor ofte anlegget har behov for å tømmes.  

Alle typer anlegg utenom tette tanker tømmes med jevnlige intervaller.

Tette tanker tømmes etter behov. Du har selv ansvar for å bestille tømming før tanken renner over og forurenser. På slutten av året tømmes alle de tette tankene som ikke har blitt tømt tidligere på året.

  • For bestilling av tømming skal dette skjemaet benyttes
  • Generelle henvendelser knyttet til slamtømming sendes inn til: firmapost@gronnerud.no
  • For øvrige henvendelser knyttet til slamtømming kan du ringe Brdr. Grønnerud på telefon 977 87 870.