Det anbefales at det tas kontakt i god tid før reisen skal gjennomføres, gjerne 2-3 måneder før planlagt reisedato. Noen vaksiner trenger to doser for at god immunitet skal oppnås.

Det er også viktig med påfyll av vaksinen Boostrix-polio hvert 10. år. Dette er en vaksine som beskytter mot sykdommene stivkrampe, kikhoste, difteri og polio. Vaksinen kan bestilles på helsestasjonen.

Ved vaksinasjonskontoret arbeider autorisert helsesykepleier som til enhver tid er faglig oppdatert og mottar løpende informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Anbefalinger om reisevaksiner (FHI)

Det vil ved konsultasjonen også bli gitt veiledning og reisemedisinske råd om hvordan man skal holde seg friskest mulig på reise for å få mest mulig glede av turen.

Smittevernråd på reise (FHI)