Hva er det?

Parenthood Rus er et pusterom for foresatte til unge med rusutfordringer. Her kan du møte andre foresatte med tilsvarende eller lignende opplevelser. Ved å delta i gruppe kan du dele egne og lytte til andres erfaringer. Din erfaring som mor eller far vil kunne være en ressurs for andre foresatte i lignende situasjon Det vil hele veien være med en gruppeleder og en fagperson som kan gi faglig påfyll og støtte.   
Gruppa er et samarbeid mellom kommunene på Hedemarken (Stange, Løten, Hamar og Ringsaker). Dette er et tilbud til deg som er forelder eller foresatt til en med rusutfordring i aldersgruppen 15 – 25 år.

Hva skjer i gruppa vår?

  • Gruppa har 6-8 foreldre til unge med ulike rusutfordringer som møtes en kveld i uka. Til sammen møtes gruppa 8 ganger. 
  • Gruppa velger selv aktuelle temaer fra en temaliste basert på samtaler med foreldre til unge med rusutfordringer. 
  • Erfarne fagpersoner inviteres inn for dialog, støtte, faglig påfyll og erfaringsdeling i gruppa.
  • Tilbudet er gratis og ingen forhåndskunnskaper nødvendig.
  • En viktig regel i gruppa er; erfaringer delt skal ikke deles videre utenfor gruppa.

Ny gruppe starter 20. februar 2024. For mer informasjon ta kontakt med Stangehjelpa eller Miriam på epost eller telefon 94154787

Temaer gruppa kan velge 

Handler alt om rusen, eller er det også plass til meg et sted?

Å være forelder til en ungdom som ruser seg medfører mange og sterke følelser

Å stå i stormen når situasjonen eskalerer

Hva trenger vi fra systemet og hvor finner vi det?

Hvordan forstår vi rusadferd, rusens funksjon og hva vet vi om rusmidler?

Konkrete situasjoner som kan oppstå og måter å møte de på

Hva vet vi om ungdomsmiljøet der vi bor?

Vi er flere som har det vondt, hva trenger vi som familie?

Vi snakker og deler tanker om det som opptar oss nå

Å sette grenser kan være vanskelig, hvilke erfaringer har vi?