Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har laget egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes.

Hvem kan få startlån?

  • Startlån skal bidra til at husstander som har langvarige problemer med å etablere seg i boligmarket, skal få mulighet til å etablere seg i nøkterne og gode boliger. Boligen må ligge i Stange kommune.
  • Startlånet kan også brukes til refinansiering for de som har vanskeligheter med å bli
    boende i boligen og til utbedring av bolig.

Kan jeg få startlån?

Hvem kan få tilskudd?

Tilskuddsordningene skal bidra til å etablere vanskeligstilte husstander i boligmarkedet og til å tilpasse boligen til personer med nedsatt funksjonsevne. Det er mulig å søke om tilskudd til utredning og prosjektering. Du kan lese mer om dette i slutten av veilederen.

Kan jeg få tilskudd?

Slik søker du

Du søker startlån og tilskudd ved å fylle ut søknadsskjema på Husbanken sine nettsider

Søk om startlån