Taksering

Det skal gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer hvert 10. år. Gjeldende taksering er fra 2015.  Alle eiere av eiendom i Stange kommune får hvert år tilsendt en skatteseddel som viser antall boenheter, eiendomsskattetakst, promillesats og hvor mye man skal betale i eiendomsskatt det året. 

Eiendomsskatt og skatteberegning

Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen.  Kommunestyret fastsetter hvert år hvilken skattesats som benyttes, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.

Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og normalt utgjør 25% av omsetningsverdien.

Endringer i beregning av eiendomsskatt fra 2023

Kommunestyret har vedtatt at Stange kommune fra 2023 skal benytte Skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for utskriving av eiendomskatt. Det er nå viktig at du som boligeier sjekker din skattemelding. 

Klage

Det kan klages på eiendomsskattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting  to ganger.  Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker fra mottak av årets eiendomsskattevedtak eller at skattelisten ble lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen sendes til  post@stange.kommune.no eller Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange.

Kunngjøring – skatteliste

Stange kommune kunngjør (innen 01.03) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesats og evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom.  I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven §5 og §7.  

Faktura

Eiendomsskatten blir fakturert i to terminer med forfall 20. mai og 20. november.

Ofte stilte spørsmål