Kontoret ble etablert 1.januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad. Her deler vi lokaler med Hedmark Bondelag, Hedmarken Regnskap AS og Høgskolen i Hedmark, Blæstad.

Ansatte

Mari Hulleberg (permisjon)
Rådgiver jordbruk
40036230