Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.  

BPA innebærer en mer brukerstyrt organisering ved at brukeren selv eller en annen nærstående har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de rammer som kommunens vedtak angir, kan brukeren i prinsippet styre hvilke arbeidsoppgaver assistentene har og til hvilke tider assistansen skal gis.  

I Stange kommune ligger arbeidsgiveransvaret hos kommunen.