Stange kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firmaer som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Les mer om dette her