Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Stange kommune og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.