Stange kommune tilbyr ulike typer vaksine og driver smittevernarbeid på flere områder.

Grunnvaksine til barn og unge

Grunnvaksiner til barn og ungdom gis på helsestasjonen og gjennom skolehelsetjenesten.

Reisevaksiner

Det er flere reisemål der det anbefales vaksine før man drar. Det er viktig å tenke på vaksine både i forbindelse med kortere ferieturer og langtidsopphold i utlandet.

  • Husk å tenke på vaksine i god tid! Vi anbefaler å bestille time minimum to måneder før reise.
  • Sjekk hvilke vaksiner du har og hvilke du trenger der du skal reise (se linker til venstre)
  • Hvis du tar medisiner bør du først sjekke med legen din om du kan ta vaksine før du bestiller time

Influensavaksine

Personer i risikogruppene anbefales å ta influensavaksine. I Stange er det fastlegene som gir influensavaksine.

Vaksine mot lungebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer over 65 år tar vaksine mot lungebetennelse (pneumokokksykdom) hvert 10. år. I tillegg anbefales vaksinen til personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret, og ved flere sykdommer som gir økt risiko for lungebetennelse (pneumokokksykdom). 

Koronavaksine

Les mer om koronavaksinasjon her

Bestill time

Tuberkulosekontroll

Tuberkulosekontroll er en lovpålagt tjeneste. Stange helsestasjon har ansvar for tuberkulosekontroll av utenlandske borgere fra land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal oppholde seg i Norge mer enn 3 mnd. Andre grupper må ta kontakt med sin fastlege.

Priser