Enova har ti råd for hvordan du kan få en lavere strømregning og bidra til mindre energiforbruk.

 1. Bli bevisst på hva som bruker strøm, og vurder først tiltak som ikke koster noe. Vær bevisst på ikke å varme opp rom unødvendig, ikke lufter med vinduer på gløtt og ha gode rutiner på å spare på varmtvannet.
 2. Senk innetemperaturen. Energibruken reduseres med fem prosent for hver grad innetemperaturen senkes.
 3. Del boligen i varme og kalde soner. Det er ikke nødvendig å ha samme temperatur i alle rom. Rom som brukes lite kan ha lavere temperatur. Derfor kan det være et råd å dele opp huset i kalde og varme soner. Kalde soner kan for eksempel være gang, bod og soverom.
 4. Spar på varmtvannet. Tapping av varmtvann er den nest største utgiftsposten på strømregninga. Her kan en for eksempl redusere dusjetida og senke temperaturen.
 5. Styr strømbruken automatisk. Prisene varierer gjennom døgnet og strømstyring vil da for eksempel sørge for at elbilen lades om natta.
 6. Velg energieffektiv belysning og elektrisk utstyr, det betyr blant annet å skifte til LED-lys.
 7. Isolering, vindtetting, vinduer/dører. Etterisolering og vindtetting av ytterkonstruksjoner er svært vikrig for energibruk til oppvarming. Her kan en gjøre både enkle og mer omfattende tiltak. Enkle tiltak er eksempelvis etterisolering av kaldloft, nye tettelister på vinduer/dører og forenklet tetting av trekk mellom vinduer/dører. Større tiltak bør planlegges i sammeheng med behov for utskifting av utvendige kledninger.
  • Sjekk støtteordningen fra Enova for bruk av energirådgiver - Energirådgivning
  • Sjekk støtteordningen fra Enova for helhetlig oppgradering - Oppgradering
 8. Bytt oppvarmingskilde. Ulike typer varmepumper er klimavennlige alternativ til direkte elektrisk oppvarming. Vedovn er også et godt alternativ, spesielt på de kaldeste dagene. Hvis du ønsker å lese mer om anbefalte energitiltak for din boligtype, gå til disse sidene.

  Smarte energi- og klimatiltak - støtteordninger
   
 9. Vurder solcelleanlegg. Dersom en har takarealer som ligger gunstig til for solinnstråling så vil solcelleanlegg kunne dekke en god andel av eget strømforbruk, samt at en kan levere overskuddsenergi til nettet og få betalt per levert kWh.
 10. Vurder alternative strømavtaler. Det er mange selskaper og avtaler å velge imellom. Sjekk hva som passer deg best.