Lyttegruppe

Musikk er noe vi gjør, og det er noe vi kan gjøre sammen. Vi møtes og deler musikk sammen med hverandre, helt uten krav om forkunnskaper. Alle har et forhold til musikk, og alle er ekspert på sin egen musikksmak.

Mann-spiller-gitarVi lytter til musikkønsker fra de som måtte komme, gruppen etter hvem som kommer. Det er opp til hver enkelt om en ønsker å bidra med sangønsker og samtale om musikken, eller om en bare tar turen innom for å lytte. Ingen musikalsk bakgrunn er nødvendig, og hvem
som helst kan møte opp.

Musikkverksted

Jon og Are på StangehjelpaStarter våren 2023. Musikkverkstedet er for deg som liker å spille instrument(er) og har lyst å dele denne interessen med andre. Det er ikke noe krav om samspil- eller banderfaring, men det er en fordel med en viss basisferdighet på enten sang eller et instrument. Kontakt Are for spørsmål.

Innspillingsmuligheter/Studio

Innspilling brukes terapeutisk i den forstand at for noen kan det være inngangsbilletten til å bli vant til å høre seg selv i en større sammenheng, uten nødvendigvis være sammen med flere. For noen kan det vært trygt å ha en mulighet til å nærme seg samspill på den måten. 

Studioaktiviteter tar i utgangspunktet sikte på at deltakerne skal få økt mestring gjennom innspillingsprosessen og dermed stå bedre rustet til å inngå i gruppeaktiviteter.