Barn og unge med funksjonsnedsettelse og/ eller alvorlig sykdom