Kulturarrangement

Stange kommune har gjennom flere år skapt kulturopplevelser under merkevaren Kønnband. Kønnband er et ambulerende kulturprogram som drar veksler på kommunens mange og unike kulturarenaer og fokuserer på kunst, kvalitet og særpreg.