Stangehjelpa har en egen sykkelgruppe som sykler med el-sykler fra Stangehjelpa aktivitetshus (Meierigården) torsdager kl 12.30 gjennom sommerhalvåret fram til og med 28.06. Deretter fra 03.08 til og med 28.09.

I juli er det sommerfeireavvikling og ingen sykkelgruppe.

Lån sykkel av oss. Ta med egen hjelm.
Påmelding til Trine: 45874213