Boligforetaket har et bredt tilbud av boliger fordelt på ulike grupper som helse og omsorg, funksjonshemmede, vanskeligstilte og flyktninger. Vi har også egne ungdomsboliger.

Stange kommunale boligforetak har kontorer i Stange rådhus.

Kontaktpersoner

Daglig leder
Lars J. Bjerkvoll

Send e-post
92433767

Byggeprosjekter
Trym Nordsveen

Send e-post
95249589

Utleie
Tina Flermoen Sveen

Send e-post
47488572

Utleie
Marit Harildstad

Send e-post
92800113

Drift og vedlikehold
Kjell Skarpnord

Send e-post
90877771

Boligveileder
Bjørn Granli

Send e-post
93028314

Avtal et møte

Vaktmester

Våre vaktmestere er tilgjengelig på hverdager i åpningstiden 09.00-15.00. (Klikk i kartet på det området du ønsker å komme i kontakt med en vaktmester)

Akutte hendelser


Om boligforetaket

Stange kommunale boligforetak KF er etablert av kommunestyret i henhold til kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak. Foretaket ble etablert 1. juli 2001. 

I henhold til kommuneloven er Stange kommunale boligforetak KF en virksomhet med eget budsjett, regnskap og eget styre, hvor kommunestyret er øverste ansvarlig myndighet.

Kommunal bolig er et tilbud til dem som trenger bistand til å skaffe bolig. Det er ulike kriterier som må være oppfylt for å få tilbud om å bo i kommunal bolig.

 • Eie og drive kommunale eiendommer.
 • Forestå bygging av nye boliger, samt kjøp og salg av brukte boliger i henhold til kommunestyrets godkjente budsjettramme. 

 • Ivareta realkapitalen med godt vedlikehold, og rasjonell og effektiv drift.
 • Forvaltning, anskaffelse og avhending av tilrettelagte boliger og bofellesskap for virksomhetene etter vedtak i kommunestyret. 
 • Gi et tilfredsstillende boligtilbud til kommunens innbyggere med spesiell vekt på boligsøkere som har et særskilt behov i henhold til kommunestyrets vedtak. 

Boligforetakets styre er underlagt, og velges av kommunestyre iht. kommuneloven.
Styret skal blant annet påse at vi driver iht. vedtekter, årsbudsjett og økonomiplan.

Styrets medlemmer:

 • Helge R. Bjørnsen, styreleder
 • Kjersti Monland, nestleder
 • Per Anders Bakke, styremedlem
 • Øystein Bjørkås, ansattes representant
 • Eli Arnkværn Bryhni, varamedlem
 • John Terje Johansen, vara for ansattes representant