Selvhjelpsgrupper kan blant annet bidra til:

  • Fellesskap og sosial støtte
  • Nye perspektiver
  • Forståelse
  • Mestring
  • Aksept
  • Økt selvfølelse
  • Fokus på her og nå og fremtid
  • Relasjonskompetanse
  • Øving i det man syns er vanskelig