Kommunestyret består av 33 representanter fra 12 ulike partier.

Bjarne H. Christiansen
Bjarne H. Christiansen (AP)
Ordfører

Truls Gihlemoen
Truls Gihlemoen (FrP)
Varaordfører

  Frida Helseth Nordby
Frida Helseth Nordby (AP)

Sverre Lang-Ree
Sverre Lang-Ree (AP)

Rønnaug Bysveen
Rønnaug Bysveen (AP)

Irene Kjærnstad
Irene Kjærnstad (AP)

Erik Kristiansen
Erik Kristiansen (AP)

Ine Myren
Ine Myren (AP)

Julie Strømsrud
Julie Strømsrud (AP)

Hassan Ali Abdirasaaq
Hassan Ali Abdirasaaq (AP)

Eli Rønningsbakken Denais
Eli Rønningsbakken Denais (AP)

Paal Ravnaas
Paal Ravnaas (NL)

Lene Frydenlund Arnesen
Lene Frydenlund Arnesen (NL)

Hogne Midgard
Hogne Midgard (NL)

Ane Guro Skaare-Rekdal
Ane Guro Skaare-Rekdal (NL)

Bente Ottinsen-Åsen
Bente Ottinsen-Åsen (NL)

Jan Olav Nybruket
Jan Olav Nybruket (FrP)

Steffen Tingvoll Evensen
Steffen Tingvoll Evensen (FrP)

Kari Helene Foss
Kari Helene Foss (SP)

Lars Alhaug
Lars Alhaug (SP)

Aasa Gjestvang
Aasa Gjestvang (SP)

Rune Lyngbø
Rune Lyngbø (H)

Per Olav Hansen
Per Olav Hansen (H)

Kirsti Berge
Kirsti Berge (H)

Line Mette Teigland
Line Mette Teigland (KrF)

Kjell Bjørseth
Kjell Bjørseth (KrF)

Amund Røhr Heggelund
Amund Røhr Heggelund (SV)

Elisabeth Amundsen
Elisabeth Amundsen (SV)

Frode Sam Hauen
Frode Sam Hauen (BL)

Cecilie Sætran Chehade
Cecilie Sætran Chehade (V)

Sivert Refsdal
Sivert Refsdal (MDG)

Hege Jensen
Hege Jensen (PP)

Unni Kronstad
Unni Elisabeth Kronstad (R)

 • Bjarne H. Christiansen (AP)
 • Rønnaug Bysveen (AP)
 • Irene Kjærnstad (AP)
 • Erik Kristiansen (AP)
 • Truls Gihlemoen (FrP)
 • Lars Alhaug (SP)
 • Kjell Bjørseth (KrF)
 • Kirsti Berge (H)
 • Amund Røhr Heggelund (SV)
 • Paal Ravnaas (NL)
 • Cecilie Sætran-Chehade (V)

 • Aasa Gjestvang (SP) - leder
 • Sverre Lang-Ree (AP)  - nestleder
 • Kari Helene Foss (SP)
 • Julie Strømsrud (AP)
 • Steffen Tingvoll Evensen (FrP)
 • Hogne Midgard (NL)
 • Bente Ottinsen-Åsen (NL)
 • Sivert Refsdal (MDG)
 • Rune Lyngbø (H)

 • Line Mette Teigland (KrF) - leder
 • Per Olav Hansen (H) - nestleder
 • Jan Olav Nybruket (FrP)
 • Hege Jensen (PP)
 • Elisabeth Amundsen (SV)
 • Hassan Ali Abdirasaaq (AP)
 • Frida Helseth Nordby (AP)
 • Ine Myren (AP)
 • Frode Sam Hauen (BL)
 • Lene Frydenlund Arnesen (NL)
 • Ane Guro Skaare-Rekdal (NL)
 • Tore Ketil Stårvik (NL)
 • Olav Frang (SP)

 • Truls Ghilemoen (FrP) - leder
 • Rønnaug Bysveen (AP) - nestleder
 • Lars Alhaug (SP)
 • Paal Ravnaas (NL)
 • Cecilie Sætran Chehade (V)

 • Unni Kronstad (R) - leder
 • Emil Tømmerdal Nordby (NL) - nestleder
 • Hege Merethe Wolden (BL)
 • Olav Enge (PP)
 • Eli Rønningsbakken Denais (AP)
 • Øyvind Hartdvedt (AP)
 • Vebjørn Nilsen (SP)