I Stange kommune er det fem private aldersboligstiftelser.

18 boenheter fordelt på adressene Movegen, Skogvegen, Høgvollvegen.           
1 soverom, ca 50-55 kvm, kr. 5800-7400 pr. mnd.  avhengig av standard. Depositum 15.000 kr (Det arbeides med et nytt boligprosjekt i Sandvika.) 
 
Kontaktperson: Ole Kristian Sjøli, Skaunvegen 20, 2312 Ottestad,
41659360

20 leiligheter på Kollstadjordet: 2 soverom, 74 kvm, carport, kr. 5540,- 
10 leiligheter - Hellinga v/Høgmyr: 1 soverom, 55 kvm: kr. 6260,-   
2 soverom. 77 kvm, kr. 7740,- pr. mnd. (8240,-)
2 leil. i Vestadvegen: 2 soverom, 80 kvm, husleie kr. 6710,- / 7010,- 
50 leil. med 1 soverom i Vestadvegen og Kongsvegen, kr. 4060,-/4500,- pr. mnd. 
 
Kontaktperson: Per Egil Andersen, Solheimsgutua 11, 2335 Stange.
95941536

10 boenheter, 1 soverom, 54 kvm, kr. 4000,- pr. mnd. Søkere fra Tangen sogn prioriteres. 
Kontaktperson: Stein Lundby
99009752

9 boenheter med 1 soverom, 1 boenhet med 2 soverom, ca. 40 kvm –60 kvm.
Husleie kr 3500,- til 6000,- pr. mnd. avhengig av størrelse og standard.
Kontaktperson: Signe Maagaard, Tomtvegen 11, 2330 Vallset    
47080312

7 leiligheter, 1 soverom, 70 kvm. Husleie kr. 5000,- pr mnd. 
Carport kan leies; 250 kr. pr. mnd.  
Kontaktperson: Per Arne Martinsen, Oldervegen 6, 2332 Åsvang
95133731

Kommunale avgifter er inkludert i husleia. Strøm kommer i tillegg. Søknad om aldersbolig sendes den aktuelle stiftelsen. Stiftelsen Stange aldersboliger har eget søknadsskjema, som du får ved henvendelse til stiftelsen, Servicesenteret på Stange rådhus eller «Helsetjenester i hjemmet» på Høgmyr.

Stiftelsene Tangen og Åsbygda Aldersboliger annonserer i sosiale medier, Stangeavisa eller Hamar Arbeiderblad når de har ledig leilighet. De andre stiftelsene har ventelister og tar imot søknader fortløpende. Kun Ottestad aldersboliger tar depositum. Forbehold om justeringer i husleie. 
 
Aldersboliger på Ilseng  og i Romedal er overdratt til Stange Kommunale Boligforetak KF