SMS-varsling fra kommunen

Stange kommune bruker varslingssystemet Varsling 24. Med dette systemet kan vi raskt varsle de det gjelder ved behov, ut fra gateadresser. Varsling 24 varsler via SMS, e-post og talemelding til fasttelefon.

Vi varsler deg ved hendelser du trenger å vite om. Det kan være ved stenging av vann, vannforurensning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg? 

Det blir benyttet fire ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. 
 

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene

Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Vårt tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.
 
Tilleggsregisteret benyttes kun av din kommune. Det er derfor viktig at du oppdaterer informasjonen i tilleggsregisteret hvis du flytter til en annen kommune. 

Varsling 24 varsler fritidseiendommer med matrikkelkodene 16 og 17 

  • 161 - Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.)
  • 162 - Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
  • 163 - Våningshus benyttet som fritidsbolig
  • 171 - Seterhus, sel, rorbu o.l.
  • 172 - Skogs- og utmarkskoie, gamme

Det er eierne av disse eiendommene som varsles. Er eiendommen festet er det fester som varsles. Kontaktdata finner vi som beskrevet under privatpersoner/bedrifter. 

 

Sårbare virksomheter

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. Dette kan være sykehus og medisinske sentre, alders- og sykehjem, lege og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter, bønder/husdyrhold, restauranter og kafeer.

Registrer din virksomhet i tilleggsregisteret her 

Får du ikke varsler?

  1. Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk din adresse i Folkeregisteret her.
  2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Hvis ikke kan du gjøre det her.

Hemmelig telefonnummer

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, må du registrere deg i tilleggsregisteret. Kryss av for hemmelig nummer når du registrerer deg.

Slik finner du informasjon i en krise

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

Du vil finne mer informasjon på offentlige nettsider, nettaviser, radio, TV og sosiale medier. NRK har et særskilt ansvar for å bringe offisielle meldinger fra myndighetene.