Nettverket skal være et lavterskeltilbud i situasjoner som oppstår for bonden knyttet til psykisk helse eller andre akutte problemer med den daglige drifta av garden. 
Bondens nettverk vil forankres i kommunen, og landbrukskontoret tar ansvar for å etablere og vedlikeholde nettverket. Nettverket er tenkt å ha en oversikt over kontaktinformasjon til alle aktørene. 

En bonde som trenger hjelp eller noen på bondens vegne, tar kontakt med nettverket via en kontakttelefon. Aktørene i nettverket kjenner til hverandre og henter videre inn riktig kompetanse ut fra behov og etter bondens samtykke. Det er kun de aktørene som det er aktuelt for bonden å få hjelp av, som vil kjenne til den aktuelle saken. Alle i nettverket forplikter seg til å ivareta taushetsplikten.

Hedmarken landbrukskontor leder arbeidet med å få etablert Bondens nettverk for kommunene Hamar, Løten og Stange i løpet av 2022.  Landbrukskontoret har et godt samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving i dette arbeidet, samt at vi også får gode tips om erfaringer fra landbrukskontoret i Ringsaker.