Tømming av tett tank og ekstratømming for andre typer anlegg bestilles dirkte til Brdr. Grønnerud.