På disse sidene kan du se hvordan du går fram for å søke om hjelpemidler som for eksempel trygghetsalarm og gps, samt hva du kan låne fra det kommunale hjelpemiddellageret i Stange. Du finner også informasjon om velferdsteknologi.